Проверка на язовир Бели Лом

След извършена нощна проверка на язовир Бели Лом, инспектори на „Рибарство и контрол“ град Разград установиха 500 м. хрилна мрежа, поставена в работно полужение във водоема и 13 бр. рачила. Мрежите и уредите са извадени от водата, а уловената в нея риба, около 25 кг. от вида сребриста каракуда е върната обратно във водата. Съставен е констативен протокол срещу неизвестен извършител.