Проверка на язовир Цанков камък

На 11.07.2019 г., след наблюдение на язовир Цанков камък, служителите на „Рибарство и контрол-Южна България“ град Смолян са забелязали лице, извършващо риболов със забранения съгласно ЗРА способ „търмъчене“.  На лицето е съставено АУАН за извършеното административно нарушение по чл.37 от ЗРА. Уловената близо 7 килограмова риба от вида шаран е върната жива обратно в язовира.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм