Районен съд гр. Лом потвърди наказателно постановление на ИАРА

 

Image_4393119_126

 
Районен съд гр. Лом потвърди Наказателно постановление на ИАРА, с което на санкционирания е наложена глоба в размер на 4000 (четири хиляди) лева. С наказателното постановление е отнета в полза на държавата 1 (един) брой лодка с извънбордов двигател и риболовни средства от вида „лави“.
Наказаното лице е хванато в момент на извършване на риболов със забранени уреди лави, в района “Таталика”, във водите на река Дунав.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм