Забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на водите на Черно море

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 21.06. 2019 г. изтича забраната за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на водите на Черно море, която беше въведена със заповед № РД 09 – 478/22.05.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите. В тази връзка Ви уведомяваме, че от 22.06.2019 г. (събота) е разрешен улова на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на водите на Черно море.
Призоваваме Ви към спазване на правилата за отговорен риболов и опазване на морските екосистеми.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм