Предстоящ прием на проектни предложения по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ до края на месец юни 2019 г.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) информира всички заинтересовани лица, че управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. предвижда откриването на прием на проектни предложения по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ до края на месец юни 2019 г.
Бихме искали да Ви уведомим, че след като бъдат утвърдени Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение, както и приложенията към тях, същите ще бъдат публикувани на сайта на ИАРА.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм