„Извършване на дейности по информация и комуникация по проекти, финансирани от Програма морско дело и рибарство“ в единадесет позиции