Заповед за утвърждаване на образци за издаване на документи

Заповед за утвърждаване на образци за издаване на документи:

  1. Заявление за разрешително (удостоверение) за стопански риболов със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21 от ЗРА, Приложение 1;
  2. Заявление за разрешително (удостоверение) за стопански риболов в Черно море и река Дунав – Приложение 2;
  3. Заявление за регистрация на лица, купуващи риба и други водни организми при условията на първа продажба – Приложение 3;
  4. Заявление за регистрация на лице развъждащо и отглеждащо риба и други водни организми – Приложение 4;
  5. Заявление за регистрация на център, за риба и други водни организми при условията на първа продажба – Приложение 5;
  6. Заявление за издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели – Приложение 6;

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм