Забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на водите на Черно море

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 22.05.2019 г. е издадена заповед № РД 09 – 478/22.05.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на водите на Черно море.
Забраната е с цел опазване и създаване на оптимални условия за размножаване и развитие на популациите от бели пясъчни миди и се въвежда за срок от 30 дни, на основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете тук

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм