„Предоставяне на услуги по застраховане на компютрите и автомобилите застраховка гражданска отговорност и злополука, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ в три обособени позиции