Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на 30-дневна забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina

Стартиране на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на временна забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на Черно море.
Забраната е с цел опазване и осигуряване на оптимални условия за размножаване и развитие на популациите от бели пясъчни миди и се въвежда за срок от 30 дни, на основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.
Информация за проекта на общия административен акт на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на временна забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на Черно море е публикуван на следния адрес

Може да участвате в производството като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следните електронни адреси: office@iara.government.bg и petya.bakalova@iara.government.bg

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм