440 проверки на ИАРА в последната седмица, над 7 тона риба иззета през годината

Засилен контрол за нерегламентиран риболов и продажба на риба на водоеми, тържища и пътища за Никулден

Във връзка с празника Никулден, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури засили проверките на територията на страната – във и до водни обекти, в търговска мрежа и по пътищата за нерегламентиран улов, превоз и търговия с риба и рибни продукти. Над 440 са проверките само в последната седмица, при които инспекторите на ИАРА установиха 14 нарушения на Закона за рибарството и аквакултурите. С актове и констативни протоколи са иззети 1750 м. мрежи и 523 кг. риба, от която 340 кг. от видовете шаран и каракуда е дарена. Останалата риба е била пусната обратно във водоемите. За 11-те месеца на годината до края на ноември самостоятелно и съвместно с представители на други държавни органи инспекторите на ИАРА са извършили общо близо 17 700 проверки на територията на страната – във вътрешните водоеми, в Черно море и река Дунав, в търговската мрежа и по пътищата на страната. Установени са 1070 нарушения, а броят на издадените наказателни постановления е 764. Иззетата риба е над 7 тона, от които по-голямата част е върната във водоемите, а 1300 кг. е дарена. Иззети са и над 80 000 метра незаконни риболовни мрежи. През текущата година ИАРА извършва много по-интензивен контрол, както сочат данните за извършените проверки в сравнение с предходната 2017 г. Същевременно според анализите на ИАРА, се забелязва положителна тенденция на намаляване на установените нарушения, което те приемат като добър показател за превнативния ефект на интензивния контрол. През 2017 г. извършените проверки бяха 16 745, с установени 1 172 административни нарушения и издадени 986 наказателни постановления, от които 620 влезли в сила. Иззетите мрежи бяха общо 117 200 метра мрежи и 13 500 кг. риба, от която близо 6 000 кг. е дарена, а останалата – върната във водоемите.

Интензивният контрол в язовирите, речните и крайморски акватории на цялата страна продължава.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм