„Предоставяне на услуги по застраховане на активите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в шест обособени позиции”

1. Обявление
2. Решение
3. Документация
4. Приложение 1 – Техническа спецификация
5. Приложение 1.1
6, Приложение 1.2
7, Приложение 1.3
8. Приложение 1.4
9, Приложение 1.5
10, Приложение 1.6
11, Приложение 2 – ЕЕДОП
12. Приложение 3 – Заявление за участие
13, Приложение 4 – Техническо предложение
14, Приложение 5 – Ценово предложение
15, Приложение 6 – Проект на договор nov
16, Приложение 7 – Опис
17. Приложение 8 – Критерии за оценка и методика
18. Приложение 9 – Декл. лични данни
19, Приложение 10 – Декларация по чл. 59 по ЗМП
20, Приложение 11 – Декларация по чл. 102 от ЗОП
21. espd-request
22. Разяснения
23. Съобщение
24. Протокол
25. Доклад
26. Решение
27. Договор 1
– приложение 1
– приложение 1.1.
– приложение 2
28. Договор 2
– приложение 1
– приложение 2
29. Договор 3
– приложение 1
– приложение 2
30. Договор 4
– приложение 1
– приложение 2
31. Договор 5
– приложение 1
– приложение 2
32. Договор 6
– приложение 1
– приложение 2
33. Обявление за възложена поръчка

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм