„Закупуване, доставка, инсталация и пускане в експлоатация на бордово оборудване за обективен контрол на риболовната дейност, включващо устройства за наблюдение на риболовната дейност и за подготовка, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни за риболовни кораби с дължина над 12 метра, на две категории кораби с дължина над 15 метра и под 15 м“

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм