„Закупуване, доставка, инсталация и пускане в експлоатация на бордово оборудване за обективен контрол на риболовната дейност, включващо устройства за наблюдение на риболовната дейност и за подготовка, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни за риболовни кораби с дължина над 12 метра, на две категории кораби с дължина над 15 метра и под 15 м“