Заловено е лице, превозващи риба, без необходимите документи за произход на рибата

На 19.09.2018 г. в 00.30 ч.по сигнал от служители на РУ гр. Плевен е извършена проверка на лек автомобил, в който се превозва риба без документи за произход и без регистрация по чл. 246 от ЗВМД. Рибата, от видовете сребриста каракуда, амур, бяла риба, сом и шаран, с общо тегло почти 100 кг.  е иззета, за което е съставен АУАН.
Рибата е върната обратно във водата в баластриери при с. Ясен.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм