Съвместни проверки на ез. Шабла и ез. Дуранкулак

На 01 и 02 септември 2018 г. инспектори от ИАРА Добрич съвместно с РИОСВ Варна извършиха проверки на ез. Шабла и ез. Дуранкулак по суша и вода. По време на проверката от водите на ез. Дуранкулак бяха извадени бракониерски уреди – 2 бр. парагади с 20 кукички, 2 бр. мрежи тип „телевизор“ и 1 бр. хрилна мрежа с дължина 10 м. и око 45 мм. Съставен е констативен протокол срещу неизвестен нарушител, рибата 3 бр. сом е върната във водата. На територията на ез. Дуранкулак беше установено лице, извършващо любителски риболов с улов, превишаващ допустимата норма. На нарушителя е съставен АУАН по чл. 24, ал.3. Уловеното количество риба от вида „сребриста каракуда” –  8 кг. е върната във водата.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм