Пазарни консултации по чл. 44 ЗОП: „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска.

Настоящите пазарни консултации се провеждат във връзка с подаване на проектно предложение, с предмет: „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска“ по Програма за морско дело и рибарство. Проектното предложение е по процедура Контрол и изпълнение Проектното предложение е по мерки BG14MFOP001-3.001. След извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, могат да бъдат представени три оферти на база на зададените параметри или минималните техническите характеристики, които да бъдат сравнени и анализирани, и на тази основа да се заложи прогнозна цена в проектното предложение. При обективна невъзможност да се изпълни това изискване, поради наличието на само един възможен изпълнител/доставчик, може да бъде допуснато представянето само на една оферта, с оглед спецификата на съответните активи/услуги/дейности.

 

  1. Покани
  2. Оферти

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм