Пазарни консултации по чл. 44 ЗОП: „Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА“

Пазарните консултации се провеждат във връзка с подаването на проектно предложение, с предмет: „Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА“ по Програма за морско дело и рибарство. Проектното предложение е по процедура Контрол и изпълнение, мярка BG14MFOP001-3.001. След извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, могат да бъдат представени три оферти на база на зададените параметри или минималните техническите характеристики, които след като бъдат сравнени и анализирани, на тази основа ще се заложи прогнозна цена в проектното предложение. При обективна невъзможност да се изпълни това изискване, поради наличието на само един възможен изпълнител/доставчик, може да бъде допуснато представянето само на една оферта, с оглед спецификата на съответните активи/услуги/дейности.

 

  1. Покана
  2. Оферта 1
  3. Оферта 2
  4. Оферта 3

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм