Пазарни консултации по чл. 44 ЗОП: „Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА“

Пазарните консултации се провеждат във връзка с подаването на проектно предложение, с предмет: „Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА“ по Програма за морско дело и рибарство. Проектното предложение е по процедура Контрол и изпълнение, мярка BG14MFOP001-3.001. След извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, могат да бъдат представени три оферти на база на зададените параметри или минималните техническите характеристики, които след като бъдат сравнени и анализирани, на тази основа ще се заложи прогнозна цена в проектното предложение. При обективна невъзможност да се изпълни това изискване, поради наличието на само един възможен изпълнител/доставчик, може да бъде допуснато представянето само на една оферта, с оглед спецификата на съответните активи/услуги/дейности.

 

  1. Покана
  2. Оферта 1
  3. Оферта 2
  4. Оферта 3