ЕК с нов европейски фонд за инвестиции в морската икономика и подкрепа за риболовните общности за 2021 – 2027 г.

Дискусията стартира с начало на австрийското председателство

Стартът на австрийското председателство на Съвета на ЕС започна с дискусия по предложението за създаване на нов фонд за инвестиции в морската икономика и подкрепа на риболовните общности до 2027 г. Това стана на неформалната среща на генералните директори и аташетата по рибарство, в която от българска страна участва Изпълнителният директор на Изпълнителната дирекция по рибарство и аквакултури (ИАРА) доц. д-р Галин Николов. По думите му „новото предложение очертава рамката за постигане на устойчивост в европейското рибарство. Акцентира се върху опростяване на процедурите и достъпност, както и върху дейности, допринасящи за развитието на устойчива синя икономика“.
С дългосрочния бюджет на фонда за периода 2021 – 2027 г. ще продължи политиката за по-безопасни и добре управлявани морета и океани. Отделя се и по-голямо внимание върху опазването на околната среда, като се предвиждат целенасочени действия за смекчаване на последиците от изменението на климата.
„В рамките на австрийското председателство ще се задълбочи на техническо ниво започналата дискусия, за да бъдат постигнати максимално опростени процедури, по-добро съгласуване с други фондове на ЕС и по-добро насочване на подпомагането за постигането на целите“, коментира още доц. д-р Галин Николов.
Ако бъде одобрен, фондът ще влезе в сила на 1 януари 2021 г. Той ще съфинансира проекти, заедно с национални източници на финансиране, като всяка държава ще получи дял от общия бюджет.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм