Уведомление относно консултации за оценка на системата за вписване/отписване на риболовните кораби

В съответствие с общата политика в областта на рибарството, Европейската комисия желае да  оцени системата за вписване/отписване в контекста на променящото се съотношение между капацитета на флотовете и прогнозните възможности за риболов и ако се счита за целесъобразно да се предложи аргументирано изменение на системата. Съгласно действащата към момента система за вписване/отписване на риболовни кораби вписването на нов капацитет без публична помощ трябва да бъде компенсирано от предшестващо отписване на капацитет без публична помощ, най-малкото равен на новозаписания.

В тази връзка в периода 04 юни – 3 септември 2018 г. Европейската комисия провежда консултации относно оценката на системата за вписване/отписване на флотовете, чрез попълване на онлайн въпросник. Целева група са всички заинтересовани страни и най-вече пряко засегнатите-собственици на риболовни кораби, рибари, администрации, природозащитни НПО и др.

Всички заинтересовани могат да попълнят въпросник по гореизложената тема на: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-entry-exit-fleet-scheme_bg

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм