Уведомление относно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009

Уведомление относно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството, достъпно на следния интернет адрес

Бихме желали да информираме всички заинтересовани лица в сектор „Рибарство” за провеждане на обществени консултации във връзка с предстоящото изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета. В тази връзка очакваме да получим писмени становища, мнения и предложения за официална позиция от сдруженията и заинтересованите лица до 12.07.2018 г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм