Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 ще проведе на 27 юни 2018 г. в гр. Варна мероприятие за популяризиране на възможностите за финансиране по новооткрити процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 ще проведе мероприятие за популяризиране на възможностите за финансиране по новооткрити процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Целта на мероприятието е да се предостави ясна и подробна информация на потенциалните кандидати на възможностите за кандидатстване по отворените към момента мерки по програмата, а именно:

мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“
мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“
мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурата“, сектор „Малки проекти“
мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“
мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

Срещата с представители на заинтересованите страни е на 27 юни (сряда) от 10:00 ч. в сградата на община Варна.

Повече информация за събитието може да намерите тук.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм