Стартира втори прием на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти“ по програмата за Морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури ”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.007 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти“, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 16.08.2018 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите на тук:

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм