Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020).

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, Управляващият орган на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“.

Пълният пакет документи можете да намерите тук