Забрана за изменение на крайния срок на забраната за улов на бяла риба /Sander lucioperca/, установен в Приложние № 1 на Закона за рибарство и аквакултури

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Забрана за изменение на крайния срок на забраната за улов на бяла риба /Sander lucioperca/, установен в Приложние № 1 на Закона за рибарството и аквакултурите

На основание Заповед РД-48 – 36 от 11.05.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите се изменя крайния срок на забраната за улов на Бяла риба (Sander lucioperca) установен в Приложние № 1 на Закона за рибарството и аквакултурите както следва:
– В рибностопански обекти намиращи се до 500 м надморска височина – крайния срок се променя до 31.05.2018 г. включително;
– В рибностопански обекти намиращи от 500м до 1500м надморска височина – крайния срок се променя до 15.06.2018 г. включително;
Заповед № РД – 48-36/11.05.2018г.