Проверка на яз. Мандра

На 08.05.2018 г. от 20:30 до 23:50 часа служители от сектор РК Бургас съвместно със служители на
отдел РК Южна България извършиха планирана проверка по брега на яз.Мадра. При проверката бяха открити 2 гумени лодки и 4 броя хрилни мрежи с обща
дължина 240 метра. Съставен е констативен протокол срещу неизвестен извършител.