Извършени проверки от служители на „РК – Западна България“

През празничните и почивни дни служителите на „РК – Западна България“ , област  Враца съвместно с ГПУ – Козлодуй, извършиха редица проверки. В хода на проверките на река Огоста, в участъка под бента на село Софрониево, общ. Козлодуй, е установено извършване на любителски риболов по време на забрана. Съставен е акт по Закона за рибарството и аквакултурите. Уредите на нарушителя са иззети, а установеният улов на риба от вида „бяла мряна“ е върната обратно във водите на река Огоста.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм