Извършени проверки от служители на „РК – Западна България“

През празничните и почивни дни служителите на „РК – Западна България“ , област  Враца съвместно с ГПУ – Козлодуй, извършиха редица проверки. В хода на проверките на река Огоста, в участъка под бента на село Софрониево, общ. Козлодуй, е установено извършване на любителски риболов по време на забрана. Съставен е акт по Закона за рибарството и аквакултурите. Уредите на нарушителя са иззети, а установеният улов на риба от вида „бяла мряна“ е върната обратно във водите на река Огоста.