Проверки, извършени от „РК“ – Западна България гр. София

На 01.05.2018 инспектори от отдел „РК“ – Западна България гр. София извършиха проверка на яз. „Мрамор“ и яз. „Мърчаево“. Бяха заловени 7 бр. нарушители.

Съставени са 7 бр. акта- 5 бр. за улов на риба по време на нейното размножаване и 2 за улов в забранена зона. На 02.05.2018 г. беше извършена проверка по суша и по вода на яз. „Пчелина“ (Лобуш). Нарушения по ЗРА не са констатирани.