Заповед № РД 09-347/11.04.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на риба през периода на тяхното размножаване в рибностопанските обекти чл.3, ал.1, т.1 и т.2 от ЗРА