Иззети кърмаци от водите на р. Дунав

На 05.04.2018 г., при извършени проверки от служители на отдел „РК – Западна България“, област Враца на река Дунав от ркм 700 до ркм 698, в района на гр. Козлодуй , са намерени и иззети 9 броя забранени риболовни уреда лави (кърмаци) с обща дължина 225 метра.
Съставени са констативни протоколи срещу неизвестни нарушители.