Уведомление относно забрана за улов на бяла риба /Sander lucioperca/ през периода на размножаване съгласно Приложение № 1 на Закона за рибарството и аквакултурите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С цел създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на пролетно размножаващите се риби и в съответствие със Закона за рибарството и аквакултурите, ежегодно се въвеждат срокове на забрана за улова им през периода на тяхното размножаване в рибностопанските обекти. На основание чл. 32., ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите във водните обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване съгласно приложение № 1 от ЗРА.

В тази връзка и в съответствие с Приложение № 1 от ЗРА, Ви уведомявам, че улова на бяла риба /Sander lucioperca/ се забранява през периода на размножаването ú от от 15 март до 15 май.

УВЕДОМЛЕНИЕ