Обсъждане на условията и критериите за разпределение на квотата за калкан за 2019 г.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изготвянето на дългосрочни и прозрачни правила за разпределение на квотата за улов на калкан, които да започнат да се прилагат от 2019 година, бих желал да Ви уведомя, че Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще започне процес по обсъждане на критерии за допустимост и критерии за оценка на подадените заявления за участие в усвояването на ресурса, както и условията за разпределение на квотата за калкан.

В тази връзка Ви уведомявам, че ИАРА организира работни срещи по темата както следва:

– На 19 април 2018 година от 11:00 часа – среща с представителите на сдруженията по чл. 10в от ЗРА;

– На 20 април 2018 година от 11:00 часа – среща с останалите заинтересовани лица.

Изказваме искрени надежди, че заедно може да поставим началото на един дългосрочен, прозрачен и справедлив процес за разпределение на квотата за калкан.