Обсъждане на условията и критериите за разпределение на квотата за калкан за 2019 г.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изготвянето на дългосрочни и прозрачни правила за разпределение на квотата за улов на калкан, които да започнат да се прилагат от 2019 година, бих желал да Ви уведомя, че Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще започне процес по обсъждане на критерии за допустимост и критерии за оценка на подадените заявления за участие в усвояването на ресурса, както и условията за разпределение на квотата за калкан.

В тази връзка Ви уведомявам, че ИАРА организира работни срещи по темата както следва:

– На 19 април 2018 година от 11:00 часа – среща с представителите на сдруженията по чл. 10в от ЗРА;

– На 20 април 2018 година от 11:00 часа – среща с останалите заинтересовани лица.

Изказваме искрени надежди, че заедно може да поставим началото на един дългосрочен, прозрачен и справедлив процес за разпределение на квотата за калкан.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм