Министерство на земеделието, храните и горите, организира среща свързана с „Програма морско дело и рибарство“

На 13 март /вторник/ от 15:30 ч. в зала „Голям колегиум“ на Министерството на земеделието, храните и горите ще се проведе неформална среща, организирана от Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство.

Срещата е организирана по предложение на представители на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия.

Целта на форума е да се обсъдят въпроси, засягащи прилагането и изпълнението на ПМДР, както и създаването на организации на производители.

В случай че, сте заинтересована страна по темата и желаете да участвате, следва да изпратите името на Вашата организация и на Вашия представител на еmail: pmdr@mzh.government.bg в срок до 12:00 ч. на 12.03.2018 г.