Министерство на земеделието, храните и горите, организира среща свързана с „Програма морско дело и рибарство“

На 13 март /вторник/ от 15:30 ч. в зала „Голям колегиум“ на Министерството на земеделието, храните и горите ще се проведе неформална среща, организирана от Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство.

Срещата е организирана по предложение на представители на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия.

Целта на форума е да се обсъдят въпроси, засягащи прилагането и изпълнението на ПМДР, както и създаването на организации на производители.

В случай че, сте заинтересована страна по темата и желаете да участвате, следва да изпратите името на Вашата организация и на Вашия представител на еmail: pmdr@mzh.government.bg в срок до 12:00 ч. на 12.03.2018 г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм