Проведени информационни срещи свързани с Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 22 и 23 февруари 2018 г. в Експозиционен център „Флора“ гр. Бургас и Хотел „Мериан Палас“, гр. Стара Загора се проведоха информационни срещи на теми: Обсъждане на предстоящия прием по мярки 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” и 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. На срещите бяха обсъдени проблеми, които срещат бенефициентите по време на кандидатстване, както и други трудности. Срещите бяха открити от доц. д-р Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, като участие взеха представители на Министерството на земеделието, храните и горите и заинтересовани лица от сектор „Рибарство и Аквакултури“.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм