Информационна среща на тема: Обсъждане на предстоящия прием по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 23 февруари 2018 г. от 12:00 часа в Хотел „Мериан Палас“ на адрес гр. Стара Загора, бул. “Руски” 8, ще се проведе информационна среща на тема: Обсъждане на предстоящия прием по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. На срещата ще бъдат обсъдени проблеми, които срещат бенефициентите по време на кандидатстване, както и други трудности. Могат да присъстват всички заинтересовани лица.

За преглед на местоположението натиснете тук