Информационна среща на тема: Обсъждане на предстоящия прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 22 февруари 2018 г. от 12:00 часа в Експозиционен център „Флора“ гр. Бургас ще се проведе информационна среща на тема: Обсъждане на предстоящия прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. На срещата могат да присъстват всички заинтересовани лица.

За преглед на местоположението натиснете тук