Изпълнителният директор на ИАРА, участва в работна среща с изпълнителния секретар на Генералната Комисия по рибарство в Средиземно море

Изпълнителният директор на ИАРА, доц. д-р Галин Николов участва в работна среща с изпълнителния секретар на Генералната Комисия по рибарство в Средиземно море, г-н Абдела Срур, на която бе обсъдено създаването на субрегионално техническо звено на комисията със седалище в гр. Бургас. И двете страни отчетоха със задоволство постигнатия успех в досегашните преговори и изразиха надежда това да бъде началото на бъдещи съвместни дейности за устойчивото управление на рибните ресурси в Черно море в дългосрочен план.

Генералната Комисия по рибарство в Средиземно море (ГКРСМ) ще стартира научен и технически проект за Черно море „BlackSea4Fish“. Освен да допринесе за изпълнението на основите цели на ГКРСМ посветени на устойчивото управление и опазването на морските екосистеми, проектът има за цел и подпомагането на администрациите и научните институции на черноморските държави, с цел увеличаване и подобряване на техния научен и технически капацитет с оглед приемането и изпълнението на многогодишни планове за управление за риболова в Черно море.

За да се улесни изпълнението и координиране на изпълнението на дейностите на проекта, ГКРСМ ще открие субрегионално техническо звено в Бургас, което ще бъде първото в историята изнесено регионално звено е в региона. Двете страни изразиха своите очаквания, че това ще бъде добър пример за добро сътрудничество и постигане на положителни резултати от съвместните си усилия за опазване и устойчиво управление на ресурсите в Черно море.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм