Със Заповед № РД-107/19.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА е прекратен конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Чукалята“ открит със Заповед № РД – 843/19.12.2017 г. на изпълнителния директор на ИАРА

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм