Със Заповед № РД-93/13.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2018 г. за лицата, които не членуват в организациите по чл. 10в от ЗРА.