Със Заповед № РД-91/13.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2018 г. разпределени от Сдружение „Черноморски изгрев“.