Със Заповед № РД-84/12.02.2018 г. ИАРА се измени Заповед № РД-29/22.01.2018, с която са определени условията и реда за усвояване на квота калкан за 2018 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих желал да Ви уведомя, че със Заповед № РД-84/12.02.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е изменена Заповед № РД-29/22.01.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА, с която са определени критериите за допустимост на риболовните кораби за участие в усвояването на националната квота калкан през 2018 година.
Направена е промяна в съдържанието на общият административен акт, в частта която е приложима за всички лица, независимо от членството им в организациите по чл. 10в от Закона за рибарството и аквакултурите, като отпада критерий за допустимост допустимост „Подаден формуляр за икономическа статистика за 2016 г. при спазване на изискванията на чл. 18е, ал. 9 от ЗРА“.
С изменението може да се запознаете като изтеглите Заповед № РД- 84/12.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА, от официалната интернет страница на ИАРА на адрес: http://iara.government.bg/.

Уведомление
Заповед № РД-84/12.02.2018 г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм