Заловено лице, извършващо незаконен превоз на риба

На 09.02.2018 г. служители на отдел „РК“ Западна България, област Видин, съвместно с участък Полиция на РУ Полиция – гр. Белоградчик установиха незаконен превоз на риба. Съставени са 2 бр. АУАН по чл. 50 ал. 1 т 2 и ал. 3. Иззетата риба от вида „пъстър толстолоб“ общо 30.050 кг е дарена на дом за стари хора в с. Воднянци, обл. Видин.