Извадени 2 000 м. мрежи от ез. Дуранкулак

На 10.02.2018 г. след подаден в ЦНРК гр. Варна сигнал от еколози, инспектори от сектор „РК“ Добрич извършиха проверка на ез. Дуранкулак съвместно с РИОСВ Варна. Иззети са 2000 м. хрилни мрежи. Уловът от 2 бр. сребриста каракуда, 1 бр. бяла риба и 1 бр. сом е върнат във водата. Съставен е констативен протокол срещу неизвестен нарушител.