Уведомление, относно отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Русалка -Южен“