Уведомление относно отваряне на оферти, във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Китен“