Със Заповед № РД-37/26.01.2018 г. е отменена Заповед № РД-844/19.12.2017 г. на изпълнителния директор на ИАРА с която се открива конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Солинара – Каваците“