ИАРА стартира прием на заявления за усвояване на квота калкан за 2018 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих желал да Ви уведомя, че със Заповед № РД-29/22.01.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА са определени критериите за допустимост на риболовните кораби за участие в усвояването на националната квота калкан през 2018 година.

С оглед на своевременната оценка и разпределение на индивидуалните квоти за калкан през 2018 година, бих желал да Ви приканя да подадете своите заявления до изпълнителния директор на ИАРА на адрес град Бургас, ул. Княз Александър Батенберг № 1, не по-късно от 30.01.2018 г. Заявленията, регистрирани в ИАРА след тази дата няма да бъдат взимани предвид.

Уведомление
Заповед № РД-29/22.01.2018 г.
Заявление