Поздравление на зам.-министър Атанас Добрев по случай Никулден

ДО
ВСИЧКИ РИБОЛОВЦИ И ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОТ СЕКТОР „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА РИБОЛОВНИЯ СПОРТ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За мен е удоволствие да Ви поздравя Вас и Вашите семейства с Никулден – Празника на рибарите и банкерите!

В този ден бих искал да Ви пожелая здраве, наслука, берекет, богат улов и достойно възнаграждения на труда Ви!

Нека Свети Николай пълни мрежите Ви и Ви пази!

АТАНАС ДОБРЕВ
ЗАМЕСТНИК -МИНИСТЪР