Контролна дейност на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за период 01.11.2017 г. – 06.12.2017 г.

За периода 01.11.2017 г. до 06.12.2017 г. (вкл.) инспекторите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са извършили общо 2 236 бр. проверки (по река Дунав, в Черно море, на пристанище при разтоварване, в търговската мрежа, във вътрешните водоеми и за нерегламентирана продажба на риба и рибни продукти по пътните участъци), отразени в съответните Констативни протоколи /КП/. Установени са 111 нарушения, за които са съставени Актове за установяване на административно нарушение /АУАН/.
За горепосочения период с актовете и констативните протоколи са иззети близо 15 000 м. хрилни мрежи, 51 бр. винтери, 2 бр. драги, 60 кг. бяла пясъчна мида, над 1000 кг. риба, от която почти над 500 кг. е дарена. Останалото количество жива риба и мидите са върната незабавно във водата.
В изпълнение на споразуменията за съвместна дейност ИАРА продължава добрата практика за съвместни проверки с други институции.
Във връзка с Никулденски празници ИАРА Бургас засили контрола в търговска мрежа, по пътните артерии, при извършването на любителски и стопански риболов по пристанища и лодкостоянки.
Голямо количество от иззетата с КП и АУАН риба от вида шаран беше дарена на Социален патронаж Бургас, за да достигне до трапезите на социално бедните граждани.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм