Заповед за утвърждаване на образец на информационно-статистически формуляр, който се попълва от лицата, притежаващи разрешително за извършване на стопански риболов във водите на Черно море