Извършена проверка в с. Опицвет

На 05.12.2017 г. в с. Опицвет, на пазара е извършена инспектори от ИАРА София. Установено е наличие на риба от вида шаран, която се продава от търговеца без необходимите документи. На лицето е съставен акт за установеното нарушение, с който е иззета 30 кг. шаран. Рибата е дарена на дом за сираци гр. София.